သတ်မှတ်ချက်များအားလွန်၍

shutter stock

ဟိုတစ်‌လောက Ship of Theseus အ‌ကြောင်း အတန်းမှာ‌ဆွေး‌နွေးရတယ်။ အဲ့အကြောင်းဖတ်ဖူးတာတော့ကြာပြီ ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ဘာသာပြန်ထဲမှာလားမသိဘူး။

Ship of Theseus ဆိုတာ Thought experiment တစ်ခု။ အကျမ်းဖြင်းပြောရရင်တော့ Theseus ဘုရင်ကြီးရဲ့ သင်္ဘောကို သမိုင်း၀င်အမှတ်တရအနေနဲ့ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ်ပေါ့။ နောင်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာလာတဲ့အခါမှာ သင်္ဘောကယိုယွင်းလာမှာပဲ။ ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့လိုလာပြီ။ အဲ့တော့အစိတ်အပိုင်းအ‌ဟောင်းတွေကို အသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးတယ်ပေါ့။ အဲ့လို ဖြည်းဖြည်းချင်းအစားထိုးပြီး ထိန်းသိမ်းလာရင်းနဲ့ သင်္ဘောကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်အစားထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ အဲ့သင်္ဘောကို နဂိုမူလဘုရင်ကြီးရဲ့ သင်္ဘောလို့ ခေါ်လို့ရပါဦးမလား။…

HanThuYa

A minimalist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store